2016 -2020 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

6. března 2017


Dne 31. března 2017
bude ukončen příjem žádostí do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020. V rámci tohoto programu, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je možné financovat následující aktivity:

1) Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb
2) Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb
3) Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence
4) Podpora mobility
5) Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb
6) Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

Základní podmínky naleznete ve Výzvě a další podrobné informace naleznete zde.