Uplatňování odměn zaměstnanců v sociálních službách financovaných z projektu

6. března 2017

Upozorňujeme, že proplácení odměn pro zaměstnance, jež se podílejí na zajištění sociální služby, která je předmětem uzavřené Smlouvy o zajištění sociální služby, se řídí podmínkami uvedenými v Metodice způsobilých výdajů uveřejněné v sekci Dokumenty a formuláře.

Odměny musí být vždy řádně odůvodněny. Podmínkou způsobilosti vyplácené odměny je především splnění mimořádného nebo významného úkolu vztahujícímu se k poskytování dané sociální služby a musí souviset se zajištěním základních činností definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejícími předpisy. Pokud tato podmínka nebude naplněna a vyplacené odměny nebudou řádně zdůvodněny, nebudou výdaje na takové odměny uznány jako způsobilé.