Aktualizace Přílohy č. 1 Metodiky způsobilých výdajů

19. ledna 2017

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 1 Metodiky způsobilých výdajů, zahrnující přehled obvyklých cen zařízení a vybavení, které lze nárokovat k proplacení z projektu. K této aktualizaci dochází na základě změny obvyklých cen zařízení a vybavení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí s účinnosti od 1. 1. 2017, tzn. totožně pro období od 1. 1. 2017 bude možné v rámci projektu nárokovat k proplacení výdaje za pořízené zařízení a vybavení do výše uvedené v této aktualizované Příloze č. 1 Metodiky způsobilých výdajů.