Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby

15. prosince 2016

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla k dnešnímu dni uveřejněna tabulka „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby_2016". Povinnost vyplnit tuto tabulku vyplývá ze Smlouvy o zajištění sociální služby, článku V. odst. 13. Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby byl termín pro doložení tabulky prodloužen do 31. ledna kalendářního roku následujícího po skončení sledovaného období. Prosíme proto o vyplnění a doručení tabulky nejpozději do 31. 1. 2017.

Pokyny k vyplnění a doručení tabulky „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby_2016":

- v tabulce vyplňte veškeré relevantní údaje (vyjma sloupce předvyplněného jako „nerelevantní" a sloupce „výše vratky přidělené vyrovnávací platby" se jedná o veškeré požadované údaje),

- každý poskytovatel předloží vždy pouze jednu vyplněnou tabulku, přestože má uzavřenou více než jednu smlouvu o zajištění sociální služby (v takovém případě jednotlivé sociální služby včetně čísel smluv a dalších údajů budou uvedeny jako jednotlivé řádky tabulky),

- s dotazy k vyplnění tabulky se obracejte na Mgr. Anetu Majerovou (majerova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 741),

- vyplněnou tabulku zasílejte prosím do stanoveného termínu v elektronické podobě Mgr. Anetě Majerové na e-mail majerova@kraj-jihocesky.cz.