Dotační řízení 2017

29. srpna 2016

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.

Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 je od 3. 10. 2016 do 31. 10. 2016, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.

Zároveň upozorňujeme, že zde v průběhu měsíce září 2016 budou zveřejněny specifické přílohy k žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2017, které budou vkládány do aplikace k této žádosti.

 

Metodika Jihočeského kraje pro rok 2017 ke stažení zde.


Kontaktní osoby:

 

Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 781
Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 783