Uveřejnění aktualizovaných dokumentů

10. srpna 2016

Upozorňujeme, že v sekci Dokumenty a Formuláře byly uveřejněny následující aktualizované dokumenty:

1) Soupiska účetních dokladů – pro přípravu 2. monitorovací zprávy za období 1. 7. 2016 – 30. 9. 2016 je nutné pracovat s touto aktualizovanou verzí soupisky.

2) Metodika způsobilých výdajů – nové znění metodiky je platné pro období od 1. 8. 2016.

3) Otázky a odpovědi – byly doplněny otázky poskytovatelů sociálních služeb týkající se zejména problematiky vykazování monitorovacích indikátorů.

Prosíme o věnování zvýšené pozornosti veškerým aktualizovaným dokumentům. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte emailem (sladkova@kraj-jihocesky.cz, duskova@kraj-jihocesky.cz).