Nepřítomnost v kanceláři projektu

29. června 2016

Upozorňujeme, že v termínu od 4.7.2016 do 8.7.2016 nebude v kancelářích projektu nikdo přítomen.

Vaše případné dotazy budou vyřešeny v nejbližším možném termínu, tj. 11.7.2016.

Monitorovací zprávu v tomto termínu je možné odevzdat na sekretairátu OSVZ - č. kanceláře 107 nebo na podatelně na hlavní budově Jihočeského kraje.

Děkujeme za pochopení.