Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP)

18. května 2016

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP) č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“.

 

Podpora v rámci uvedených výzev je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Konkrétně lze financovat:

  • nákup objektů, zařízení a vybavení,
  • výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb,
  • obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.


Příjem žádostí o podporu bude dle aktuálního harmonogramu ukončen dne 27. 10. 2016.

 

Bližší informace k výzvám jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR pod odkazem http://www.crr.cz/cs/irop/vyzvy/.


Dále upozorňujeme, že dne 7. 6. 2016 se bude v Českých Budějovicích konat seminář k uvedeným výzvám IROP. Informace k semináři včetně způsobu přihlášení se na tento seminář lze nalézt pod odkazem http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci?id=4188.