Pozvání na kulaté stoly s poskytovateli sociálních služeb

18. února 2016

Upozorňujeme, že v průběhu března a dubna 2016 pořádá Jihočeský kraj pracovní setkání s registrovanými poskytovateli sociálních služeb v podobě tzv. kulatých stolů. V rámci tohoto setkání budou poskytovatelé informováni o aktuálních otázkách týkajících se sociálních služeb, a to v oblasti jejich registrace, síťování, financování, kontroly apod., dále budou moci vznášet své dotazy a diskutovat řešenou problematiku. Bližší informace ohledně termínů, místa konání jednotlivých kulatých stolů, jejich programu včetně jednotlivých pozvánek jsou k nalezení pod následujícím odkazem: http://www.kraj-jihocesky.cz/2152/kulate_stoly.htm.

Pro služby financované v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“ se bude jednat o následující termíny:

  • 08.03.2016, 9:00 - 13:00 hod - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • 16.03.2016, 9:00 - 13:00 hod - sociálně terapeutické dílny,
  • 23.03.2016, 9:00 - 13:00 hod - terénní programy, azylové domy, podpora samostatného bydlení, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra,
  • 30.03.2016, 9:00 - 13:00 hod - intervenční centra.

V případě Vašeho zájmu o účast na tomto setkání zašlete prosím emailem potvrzení o své účasti, ve kterém je nutné uvést následující informace:

  • termín setkání dle druhu sociální služby,
  • název organizace a osoby, které se za organizaci setkání zúčastní.

Potvrzení o účasti zasílejte na emailovou adresu: pavlicek@kraj-jihocesky.cz.