Informace k vyúčtování zálohových faktur

1. listopadu 2021

 

S ohledem na blížící se ukončení financování sociálních služeb z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", je nutné náklady na zajištění sociální služby, které jsou hrazeny formou zálohových faktur, nejpozději do termínu odevzdání závěrečné monitorovací zprávy (tj. do 31. 7. 2022) vyúčtovat. 

Pokud nebudou zálohové faktury do konce financování soc. služeb, respektive do termínu odevzdání závěrečné monitorovací zprávy, vyúčtovány, nebude možné tyto zálohové faktury do soupisky zahrnout. Podrobné informace naleznete ZDE