Přehled dotačních programů v rámci Jihočeského kraje

13. září 2021

 

Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, připravil přehled dotačních programů Jihočeského kraje. Přehled zahrnuje programy, jejichž účelem je financování uznatelných nákladů v roce 2021 a dále pak v roce 2022. Žlutě jsou označeny programy, do kterých lze aktuálně podat žádost. 

Pro poskytovatele sociálních služeb, které jsou financovány prostřednictvím projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", je určeno 2. kolo účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2021. 

Podrobný přehled naleznete ZDE