Žádost o účelovou dotaci Jihočeského kraje pro rok 2022

21. července 2021

 

V souladu s uzavřenými Smlouvami o poskytnutí projektové dotace bude k 30.6.2022 ukončeno financování vybraných druhů sociálních služeb prostřednictvím projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“. Z tohoto důvodu je nutné, aby si všichni poskytovatelé těchto sociálních služeb podali žádost o účelovou dotaci Jihočeského kraje pro rok 2022. Žádost bude koncipována na financování dané sociální služby v období od 1.7.2022 do 31.12.2022, tj. na 2. pololetí roku 2022. Součástí žádosti o účelovou dotaci, bude i žádost o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Všechny potřebné informace týkající se podmínek účelové dotace naleznete na webových stránkách Sociálního portálu Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádosti o účelovou dotaci je od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

O případném navazujícím projektu na podporu vybraných druhů sociálních služeb Vás budeme informovat, jakmile budeme mít ze strany MPSV konekrétní informace. Předběžně nám bylo přislíbeno, že budou k dispozici v druhé polovině roku 2021.