Uznatelnost nákladů na povinné testování zaměstnanců na Covid-19

29. března 2021

 

V návaznosti na aktuální situaci, kdy pro mnohé subjekty bylo Vládou ČR testování zaměstnanců na Covid-19 stanoveno jako povinné, bylo vydáno stanovisko MPSV jako Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, dle kterého nelze náklady na povinné testování zaměstnanců na Covid-19 hradit z finančních prostředků projektu. Dle vyjádření MPSV se nejedná o výdaje, které by přímo souvisely s realizací projektu. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že nelze tyto náklady zahrnovat do soupisky účetních dokladů.