Veřejné připomínkování - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024

23. března 2021

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024 byl zpracován v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Do 11. dubna 2021 má odborná i laická veřejnost možnost tento dokument veřejně připomínkovat.

Dokument kromě analytické části obsahuje především priority, opatření a aktivity pěti pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb a průřezové priority, které propojují plánování sociálních služeb se sociální politikou kraje v širším pojetí.

Připomínky k dokumentu je možné  zasílat v termínu od 22. 3. 2021 do 11. 4. 2021 na e-mail planovani@kraj-jihocesky.cz


Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 
Zpracovaný dokument společně s formulářem k veřejnému připomínkování je k dispozici v sekci Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022–2024 (ZDE).