Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021 - 1. vlna

18. prosince 2020


Od 11. do 22. ledna 2021 bude možné překládat žádosti do aktuálně vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje

Vyhlášeny jsou mimo jiné programy na podporu rodinné politiky, na podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nebo program podpory paliativní péče. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje zde

Shrnutí plánovaných dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021 je k dispozici ke stažení zde