Mimořádné dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

23. září 2020

MPSV vyhlašuje mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. 

Jedná se o II. kolo výzvy, ve kterém mohou požádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření a na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním těchto opatření. 


Žádosti lze podávat od 12. do 26. 10. 2020.

Podrobné informace o mimořádném dotačním programu MPSV naleznete zde