Žádost o akceptaci změny - pro rok 2021

4. září 2020

 

Poskytovatelé v případě změny kapacit a/ nebo dostupnosti sociální služby, vyplní formulář Žádost o akceptaci změny a společně s povinnými přílohami "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" v termínu od 15. 9. do 31. 10. 2020 zašlou jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení. Změny u konkrétní služby musí být promítnuty do poskytování této sociální služby (zaznamenány v Registru poskytovatelů sociálních služeb) před podáním Žádosti, byť s odloženou účinností od 1. 1. 2021. 

Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce není požadováno u snižování kapacit, v ostatních případech se dokládá ve vztahu ke změně specifikace sociální služby. 

Podrobnější informace a postup podání Žádosti naleznete na Sociálním portálu Jihočeského kraje v dokumentech ke stažení

V případě potřeby kontaktujte Mgr. Moniku Hanzelyovou 386 720 814 (hanzelyova@kraj-jihocesky.cz) nebo Bc. Lucii Marešovou 386 720 741 (maresova@kraj-jihocesky.cz)