Nový dokument Metodické upřesnění k aplikaci dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy

20. listopadu 2019

 

Upozorňujeme, že na základě upřesnění ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí byl v sekci Dokumenty a formuláře vložen nový dokument Metodické upřesnění k aplikaci dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy. Skutečnosti uvedené v tomto dokumentu je nutné zohlednit při přípravě monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.