Změna projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"

4. září 2019

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) navýšilo v roce 2019 finanční alokaci Výzvy č. 005 určené pro kraje ČR na podporu sociálních služeb. Na základě této změny podal Jihočeský kraj Žádost o změnu stávajícího projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále jen projekt). Tato žádost byla ze strany MPSV schválena a nyní je schvalována ze strany orgánů Jihočeského kraje.

 V důsledku schválení změny projektu dochází k následujícím změnám v realizaci projektu:

  • prodloužení doby realizace projektu do 30. 9. 2022,
  • navýšení rozpočtu projektu za účelem rozšíření projektu o financování nových druhů sociálních služebdomy na půl cesty a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • navýšení rozpočtu projektu za účelem prodloužení doby financování stávajících sociálních služeb z projektu do 30. 6. 2022 a tedy i navýšení stávající výše přidělení projektové dotace – azylové domy a sociálně terapeutické dílny,

Prodloužení doby financování stávajících sociálních služeb a změna výše projektové dotace budou řešeny formou dodatku ke stávajícím uzavřeným Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí projektové dotace. Dodatky se budou uzavírat do konce roku 2019.

Pro nově zařazené sociální služby - domy na půl cesty a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - bude vyhlášena 2. Výzva k podání žádosti o projektovou dotaci. Harmonogram vyhlášení a průběhu uzavírání Veřejnoprávních smluv o poskytnutí projektové dotace naleznete ZDE. Od 20. 9. 2019 bude na webových stránkách projektu, v sekci Dokumenty a formuláře, uveřejněna Metodika dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ - Změna č. 1, ve které budou uvedeny všechny potřebné informace, a dále text 2. Výzvy k podání žádosti o projektovou dotaci včetně příloh.