Kontroly monitorovacích zpráv za 1. pololetí 2019

22. srpna 2019

Kontroly monitorovacích zpráv za období leden – červen 2019 budou ukončeny a proplaceny v průběhu měsíce září 2019. V případě, že jste již nyní sami zjistili nějakou chybu/nesrovnalost v účetnictví za toto období – např. chyba v nárokované částce, chyba v propočtu mezd a jiné – prosíme o zaslání opravy nejpozději do 13. 9. 2019, tak, aby mohla být vyřešena ještě před proplacením žádosti o platbu. Po jejím proplacení již nebude možné tyto chyby odstranit a bude se jednat o nezpůsobilé náklady, o které bude ponížena jednak částka ve smlouvě o poskytnutí projektové dotace a současně i rozpočet projektu samotného.