Mzdové náklady v soupisce účetních dokladů - upřesnění

5. června 2019

 

Dle kapitoly 10 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Metodiky IP5 budou výdaje na měsíční mzdy v soupisce účetních dokladů uvedeny vždy za každého pracovníka, jehož mzda/plat je nárokována v rámci IP 5,  na samostatném řádku. V tomto řádku bude uvedena mzda/plat včetně všech případných odvodů. Níže uvádíme, jak v případě mzdových nákladů soupisku účetních dokladů vyplnit.

 

Sloupec "Popis výdaje":

Není nutné zde uvádět přímo jméno zaměstnance, ale je možné jméno nahradit například osobním číslem nebo jiným označením, podle kterého bude možné výdaj identifikovat při kontrole na místě s konkrétním zaměstnancem. Současně uvádějte i pozici daného zaměstnance.

Příklad:
V případě, že uvedete jméno: Andrea Černá - pracovník v soc.službách
V případě označení: 19768 - pracovník v sociálních službách

 

Sloupec "Celková částka uvedená na dokladu v Kč":

Vyplníte celou mzdu daného zaměstnance, která je mu v rámci organizace vyplácena. Nebude zde uvedena částka za mzdy za celou organizaci, ale pouze mzda daného zaměstnance. 

Příklad:
Organizace na mzdách za měsíc vyplatí 360 000 Kč. Andrea Černá má mzdu 28 800 Kč včetně všech odvodů, v rámci IP 5 bude narokována pouze částka 24 400 Kč. Ve sloupci "Celková částka uvedená na dokladu v Kč" bude uvedeno 28 800 Kč.