Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2018

7. ledna 2019

 

V souladu s podmínkami Smlouvy o zajištění sociální služby prosíme o vyplnění a zaslání tabulky „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2018" nejpozději do 31. 1. 2019.  

Základní pokyny k vyplnění Přehledu:

  • v tabulce vyplňte veškeré relevantní údaje (vyjma sloupce předvyplněného jako „nerelevantní" a sloupce „výše vratky přidělené vyrovnávací platby"),
  • každý poskytovatel předloží vždy pouze jednu vyplněnou tabulku, přestože má uzavřenou více než jednu smlouvu o zajištění sociální služby (v takovém případě jednotlivé sociální služby včetně čísel smluv a dalších údajů budou uvedeny jako jednotlivé řádky tabulky),

 S dotazy k vyplnění tabulky se obracejte na Bc. Lucii Sedláčkovou (sedlackova@kraj-jihocesky.cz) nebo Mgr. Lenku Sládkovou (sladkova@kraj-jihocesky.cz)

Vyplněnou tabulku zasílejte prosím do stanoveného termínu v elektronické podobě Bc. Lucii Sedláčkové na e-mail sedlackova@kraj-jihocesky.cz.